Kontakt bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen

NAVN

VINTERADRESSER

SOMMERADRESSER

Marianne Fryland

Formand

Hågendrupvej 21

Smidstrup Strand

3250 Gilleleje

Tel: 40 46 05 55

Mail:

formand@smidstrupstrand.dk

Hågendrupvej 21

Smidstrup Strand

3250 Gilleleje

Niels Peter Olsen

Kasserer

Holsteinsgade 6, 3 th

2100 København Ø

Tel: 40 75 03 30

Mail: kasserer@smidstrupstrand.dk

Sognevej 11

Smidstrup Strand

3250 Gilleleje

Ida Madsen-Mygdal

Næstformand

Mail:

idamm@mail.tele.dk


Vibeke Dantzer

Bestyrelsesmedlem


Leif Gudnitz

Hjemmeside

Mail:

leif.gudnitz@gmail.com


Jens Mikel Jensen

Suppleant

Mail:

jens.mikel.jensen@gmail.com


Alle nedenstående formulars indhold sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Ønsker man at kontakte et bestyrelsesmedlem direkte, så benyt adresserne på denne side.


Mail fra ejendomsmæglere stiles direkte til kassereren.


Grundejerlavets konto er: Reg. 3170 konto 4028732   (Vi har ikke MobilePay mere)