Kontakt bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen

NAVN

VINTERADRESSE

SOMMERADRESSE

Leif Gudnitz

Formand

Sognevej 5

Smidstrup Strand

Tel: 30 44 55 08

Mail: leif.gudnitz@gmail.com

Sognevej 5

Smidstrup Strand

3250 Gilleleje

Niels Peter Olsen

Kasserer

Holsteinsgade 6, 3 th

2100 København K

Tel: 40 75 03 30

Mail: npolsen@get2net.dk

Sognevej 11

Smidstrup Strand

3250 Gilleleje

Flemming Schønnemann

Næstformand


Bjørn Kvist Ottens

Sekretær


Marianne Fryland

Bestyrelsesmedlem


Vibeke Danzer

Suppleant


Ida Madsen Mygdal

Suppleant


Den gamle fællesadresse post1 bør ikke benyttes mere, benyt i stedet de formularer der er her på hjemmesiden.  Alle formularernes indhold sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Ønsker man at kontakte et bestyrelsesmedlem direkte, så benyt adresserne på denne side.

Mail fra ejendomsmæglere stiles direkte til kasseren.

Grundejerlavets konto og MobilePay ligger nederst på siden.

 
 
 
 

Grundejerlavets konto: 

Danske Bank, reg 3170 konto 4028732


MobilePay - 897374