Bliv medlem/adresseændring

Bliv medlem  |  Adresseændring 

 
 
 
 
 
 
 

Såfremt man allerede er medlem men har skiftet adresse, benyttes den samme formular, blot indikeres det ved at skrive "Adresseændring"  i kommentarfeltet.

Smidstrup Strand Grundejerlav byder dig velkommen til dette smukke naturområde. Er området helt nyt for dig, er vi sikre på, at du hurtigt vil blive glad for at være her. Mange af beboerne her i sommerhusområdet har boet her i mange år, hvor der ofte er tradition for, at sommerhusene går i arv fra generation til generation. Det er derfor også meget muligt, at du tilhører en ny generation af sommerhusejerne.


Grundejerlavet, der blev stiftet i 1936, har til formål at varetage Smidstrup Strand sommerhus/og grundejeres interesser på forskellige områder, herunder også i forhold til de kommunale myndigheder. Du kan få mere at vide om foreningen ved bl.a. at læse Grundejerlavets vedtægter og fortegnelsen over bestyrelsesmedlemmer med adresser m.v. på hjemmesiden. Vi håber, at du vil melde dig ind i Grundejerlavet og på denne måde være med til at præge området fremover. Vi beder dig udfylde oplysningsskemaet, og du vil snarest få tilsendt vort velkomsmateriale.


Kontingent er p.t. 100 kr. årligt.

Beløbet indbetales på konto 3170 4028 732 i Danske Bank ved indmeldelse, og herefter en gang årligt inden 1.april.


Skriv venligst sommerhusadressen på indbetalingen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen